امنیت بازار (صنعت پالایش و بازار، چگونه قیمت نفت را تعیین می کنند؟)

مولف:
احمد جزایری (نویسنده)

ناشر:
یزدا

درباره کتاب:
امنیت بازار (صنعت پالایش و بازار، چگونه قیمت نفت را تعیین می کنند؟) عنوان کتابی است از احمد جزایری که توسط انتشارات یزدا در سال 1394 به چاپ رسیده است. از احمد جزایری، کتاب‌های ژئوپلتیک گاز(یزدا)، بشکه های شوک(یزدا)، امنیت انرژی(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان