بازار جهانی غذا 2015-2014

گروه مولفان:
رویا محمد زاده (مترجم) | مریم صحراییان (مترجم)

ناشر:
موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

درباره کتاب:
بازار جهانی غذا 2015-2014 عنوان کتابی است با ترجمه رویا محمد زاده که توسط انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از foodoutlook.
قیمت کتاب
20,000 تومــان