زبان (IQB)

گروه مولفان:
سارا شاهرضا (نویسنده) | لیلا خلیلی (نویسنده) | مریم هلالی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
زبان (IQB) عنوان کتابی است از سارا شاهرضا که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سارا شاهرضا، کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.