برنامه عبادی شبانه (برگرفته از آیات و روایات و دستورالعمل بزرگان)

مولف:
هادی قطبی (نویسنده)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
برنامه عبادی شبانه (برگرفته از آیات و روایات و دستورالعمل بزرگان) عنوان کتابی است از هادی قطبی که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعاها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی قطبی، کتاب‌های راهنمای خودسازی(نگاران قلم)، حل المسایل نماز(نگاران قلم)، بهای انسان(نگاران قلم)، اصول تربیت نفس و خودسازی(نگاران قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.