امام شناسی -جلد 5 [حیوه القلوب]

گروه مولفان:
محمد باقربن محمد تقی مجلسی (نویسنده) | سیدعلی امامیان (نویسنده)

ناشر:
سرور

درباره کتاب:
امام شناسی -جلد5 [حیوه القلوب] عنوان کتابی است از محمد باقربن محمد تقی مجلسی که توسط انتشارات سرور در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امامت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد باقربن محمد تقی مجلسی، کتاب‌های حلیه المتقین(به نشر)، حلیه المتقین در آداب و اخلاق اسلامی(یاس بهشت)، توحید مفضل(فراهانی)، حلیه المتقین(جمهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان