دانشنامه خلیج فارس -جلد 2

گروه مولفان:
فرج الله احمدی (نویسنده) | منوچهر اکبری (نویسنده) | حسین یکتا (نویسنده)

ناشر:
بنیاد دانشنامه نگاری ایران

درباره کتاب:
دانشنامه خلیج فارس -جلد2 عنوان کتابی است از منوچهر اکبری که توسط انتشارات بنیاد دانشنامه نگاری ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خلیج فارس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر اکبری، کتاب‌های تراژدی در اساطیر ایران و جهان(سخن)، دانشنامه خلیج فارس(بنیاد دانشنامه نگاری ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان