دبس نامه ریاضی سوم دبستان (نیم سال دوم)[کتاب های دبستانک]

گروه مولفان:
سید رضا تهامی (نویسنده) | مینا موحدی (تصویرگر) | سحر کریمیان شیرازی (تصویرگر) | هانیه باباربیع (تصویرگر)

ناشر:
فردین

درباره کتاب:
دبس نامه ریاضی سوم دبستان (نیم سال دوم) [کتاب های دبستانک] عنوان کتابی است از سید رضا تهامی که توسط انتشارات فردین در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از سید رضا تهامی، کتاب‌های سواد خواندن اول دبستان(فردین)، گوشا، خرگوش عزیز من(فردین)، گوریو، کانگوروی عزیز من(فردین)، پینو، پنگوین عزیز من(فردین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.