دبس نامه ریاضی سوم دبستان (نیم سال دوم)[کتاب های دبستانک]

گروه مولفان:
سید رضا تهامی (نویسنده) | مینا موحدی (تصویرگر) | سحر کریمیان شیرازی (تصویرگر) | هانیه باباربیع (تصویرگر)

ناشر:
فردین

درباره کتاب:
دبس نامه ریاضی سوم دبستان (نیم سال دوم) [کتاب های دبستانک] عنوان کتابی است از سید رضا تهامی که توسط انتشارات فردین در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید رضا تهامی، کتاب‌های سواد خواندن اول دبستان(فردین)، گوشا، خرگوش عزیز من(فردین)، گوریو، کانگوروی عزیز من(فردین)، پینو، پنگوین عزیز من(فردین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.