درسنامه اقتصاد کلان (ویژه رشته های، رفاه اجتماعی، اقتصاد بهداشت و کلیه)

گروه مولفان:
سعدون خضری (گردآورنده) | یاسمن شاکر (گردآورنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه اقتصاد کلان (ویژه رشته های، رفاه اجتماعی، اقتصاد بهداشت و کلیه) عنوان کتابی است از سعدون خضری که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعدون خضری، کتاب‌های درسنامه روش های آماری ویژه رشته ی HTA(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه آمار زیستی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه آمار حیاتی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.