درسنامه بهداشت عمومی (ویژه ی رشته ی اپیدمیولوژی)

مولف:
عباس عباسی قهرمان لو (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه بهداشت عمومی (ویژه ی رشته ی اپیدمیولوژی) عنوان کتابی است از عباس عباسی قهرمان لو که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب همه گیرشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس عباسی قهرمان لو، کتاب‌های درسنامه اصطلاحات پزشکی ویژه رشته های اپیدمیولوژی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، اصول و مبانی پیشرفته اپیدمیولوژی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه اپیدمیولوژی بیماری ها(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، درسنامه اپیدمیولوژی بیماری ها(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان