درسنامه شیمی تجزیه (ویژه رشته های آزمون جامع علوم پایه داروسازی)

مولف:
محمد جواد آقاگلی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه شیمی تجزیه (ویژه رشته های آزمون جامع علوم پایه داروسازی) عنوان کتابی است از محمد جواد آقاگلی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از محمد جواد آقاگلی، کتاب درسنامه آنالیز دستگاهی(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.