درسنامه نظام سلامت و برنامه های جاری آن (ویژه رشته ی ارزیابی فناوری سلامت)

گروه مولفان:
بهمن امانی (نویسنده) | بهنام امانی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه نظام سلامت و برنامه های جاری آن (ویژه رشته ی ارزیابی فناوری سلامت) عنوان کتابی است از بهمن امانی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سلامت پروری است. از بهمن امانی، کتاب اصول مدیریت(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.