درسنامه نظام سلامت و برنامه های جاری آن (ویژه رشته ی ارزیابی فناوری سلامت)

گروه مولفان:
بهمن امانی (نویسنده) | بهنام امانی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه نظام سلامت و برنامه های جاری آن (ویژه رشته ی ارزیابی فناوری سلامت) عنوان کتابی است از بهمن امانی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سلامت پروری است.