رابه ری نویژ (نویژه فه رزه کان و مه رجه کانیان)

مولف:
مصطفی صفوت (نویسنده)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
رابه ری نویژ (نویژه فه رزه کان و مه رجه کانیان) عنوان کتابی است از مصطفی صفوت که توسط انتشارات کردستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. از مصطفی صفوت، کتاب گلستان سعدی(کردستان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
نماز -- اهل سنت