درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن (بازخوانی نظریه آیت الله سید کمال حیدری)

گروه مولفان:
سید رضا غرابی (نویسنده) | محمد علی سلطانی (مترجم)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن (بازخوانی نظریه آیت الله سید کمال حیدری) عنوان کتابی است از سید رضا غرابی با ترجمه‌ی محمد علی سلطانی که در 384 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,000 تومــان