راهنمای جامع و کاربردیANSYS FLUENT

مولف:
پویا شاه محمدی (نویسنده)

ناشر:
دایره دانش

درباره کتاب:
راهنمای جامع و کاربردیANSYS FLUENT عنوان کتابی است از پویا شاه محمدی که توسط انتشارات دایره دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار فلوئنت است.