رده BP: اسلام (گسترش رده اسلام بر اساس نظام رده بندی کنگره)

گروه مولفان:
احمد طاهری عراقی (نویسنده) | زهره علوی (ویراستار) | زهرا مدرسی (ویراستار) | محبوبه قربانی (ویراستار)

ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
رده BP: اسلام (گسترش رده اسلام بر اساس نظام رده بندی کنگره) عنوان کتابی است از احمد طاهری عراقی که توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رده بندی کتابخانه کنگره است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان