ریاضی پنجم ابتدایی (پیشرفته)

گروه مولفان:
زهرا خدابخشی (نویسنده) | علی خزائی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کانون ریاضیدانان زمان

درباره کتاب:
ریاضی پنجم ابتدایی (پیشرفته) عنوان کتابی است از علی خزائی که توسط انتشارات موسسه کانون ریاضیدانان زمان در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی خزائی، کتاب‌های ریاضی یکی من، یکی تو چهارم ابتدایی(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، ریاضی یکی من، یکی تو پنجم ابتدایی(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، ریاضی یکی من، یکی تو هفتم متوسطه اول(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، ریاضی یکی من، یکی تو ششم ابتدایی(موسسه کانون ریاضیدانان زمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان