ساختن ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی (آزمون و پرسشنامه)

مولف:
علی اکبر سیف (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
ساختن ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی (آزمون و پرسشنامه) عنوان کتابی است از علی اکبر سیف که توسط انتشارات دیدار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های شخصیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر سیف، کتاب‌های مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها(دوران)، سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری(دوران)، روشهای یادگیری و مطالعه(دوران)، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید