سامانه های کمک ناوبری رادیویی

مولف:
احمد علی روح اللهی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه هوایی شهید ستاری

درباره کتاب:
سامانه های کمک ناوبری رادیویی عنوان کتابی است از احمد علی روح اللهی که توسط انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری در سال 1394 به چاپ رسیده است. از احمد علی روح اللهی، کتاب Radar control simulation(دانشگاه هوایی شهید ستاری) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان