شیمی مواد خوراکی فنما

گروه مولفان:
آزاده رنجبر ندامانی (مترجم) | الهام رنجبرندامانی (مترجم) | سری نیواسان داموداران (ویراستار) | کرک لینزی پارکین (ویراستار) | اوئن آر. فنما (ویراستار)

ناشر:
حبله رود

درباره کتاب:
شیمی مواد خوراکی فنما عنوان کتابی است با ترجمه الهام رنجبرندامانی که توسط انتشارات حبله رود در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fennema's food chemistry، 4th. ed، 2008. موضوع اصلی این کتاب مواد غذایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان