عربستان و اقتدارگرایی در خاورمیانه

مولف:
فرشته نصراللهی (نویسنده)

ناشر:
مهرگان خرد

درباره کتاب:
عربستان و اقتدارگرایی در خاورمیانه عنوان کتابی است از فرشته نصراللهی که توسط انتشارات مهرگان خرد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عربستان سعودی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشته نصراللهی، کتاب‌های جهانی شدن فرهنگ(مهرگان خرد)، جهان اسلام در دوران معاصر(مهرگان خرد)، مردم سالاری دینی(مهرگان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.