غزلیات سعدی

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (ویراستار) | محمد علی فروغی (مصحح)

ناشر:
نگاران قلم

درباره کتاب:
غزلیات سعدی عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که توسط انتشارات نگاران قلم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۷ق