فرقه های ضاله و عرفان های کاذب (1)[مجموعه مطالعات موردی عملیات روانی سری دوم/ 1]

گروه مولفان:
مرتضی چشمه نور (نویسنده) | جابر پوریانی (نویسنده)

ناشر:
مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی

درباره کتاب:
فرقه های ضاله و عرفان های کاذب (1) [مجموعه مطالعات موردی عملیات روانی سری دوم/1] عنوان کتابی است از جابر پوریانی که توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ روانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جابر پوریانی، کتاب‌های نظریه پردازان عملیات روانی(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، فرقه های ضاله و عرفان های کاذب (3)(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، خودآموز عملیات روانی(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، تکنیک های عملیات روانی(مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان