فرهنگ جیبی انگلیسی-فارسی ایران ما

گروه مولفان:
محمد رضا یاراحمدی (نویسنده) | زهره چگنی (نویسنده) | آزاده گودرزی (نویسنده) | علیرضا م عزیززاده (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
فرهنگ جیبی انگلیسی-فارسی ایران ما عنوان کتابی است از محمد رضا یاراحمدی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا یاراحمدی، کتاب‌های موازنه جرم در سیستمهای فرآوری مواد(دانشگاه هرمزگان)، کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان