فرهنگ جیبی انگلیسی-فارسی ایران ما

گروه مولفان:
محمد رضا یاراحمدی (نویسنده) | زهره چگنی (نویسنده) | آزاده گودرزی (نویسنده) | علیرضا م عزیززاده (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
فرهنگ جیبی انگلیسی-فارسی ایران ما عنوان کتابی است از محمد رضا یاراحمدی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. از محمد رضا یاراحمدی، کتاب‌های موازنه جرم در سیستمهای فرآوری مواد(دانشگاه هرمزگان)، کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، کاربرد اصطلاحات و عبارات فعلی در زبان انگلیسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان