فلسفه تعلیم و تربیت اشراق -جلد 2

مولف:
محمد بهشتی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
فلسفه تعلیم و تربیت اشراق -جلد2 عنوان کتابی است از محمد بهشتی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اشراق (فلسفه) است. از محمد بهشتی، کتاب‌های مسجد ایرانی مکان معراج مومنین(روزنه)، داستانهای شیرین(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، فلسفه تعلیم و تربیت اشراق(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.