فلسفه تعلیم و تربیت اشراق -جلد 2

مولف:
محمد بهشتی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
فلسفه تعلیم و تربیت اشراق -جلد2 عنوان کتابی است از محمد بهشتی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اشراق (فلسفه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بهشتی، کتاب‌های مسجد ایرانی مکان معراج مومنین(روزنه)، داستانهای شیرین(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، فلسفه تعلیم و تربیت اشراق(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.