فوت و فن سوم فنی و حرفه ای کامپیوتر

گروه مولفان:
علی اصغر طالبی (نویسنده) | محمد کاظم عبدالرحیمی (نویسنده) | محمد عادلی نیا (نویسنده)

ناشر:
کاگو

درباره کتاب:
فوت و فن سوم فنی و حرفه ای کامپیوتر عنوان کتابی است از علی اصغر طالبی که توسط انتشارات کاگو در سال 1394 به چاپ رسیده است. از علی اصغر طالبی، کتاب درس های اختصاصی کامپیوتر(کانون فرهنگی آموزش قلم چی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان