مبانی راهنمایی و مشاوره و خدمات آن در آموزش و پرورش ایران، ژاپن، مالزی، فرانسه و ترکیه (با تاکید بر مشاوره تحصیلی)

مولف:
احمد صافی (نویسنده)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
مبانی راهنمایی و مشاوره و خدمات آن در آموزش و پرورش ایران، ژاپن، مالزی، فرانسه و ترکیه (با تاکید بر مشاوره تحصیلی) عنوان کتابی است از احمد صافی که توسط انتشارات رشد در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد صافی، کتاب‌های سازمان و اداره امور مدارس(رشد)، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(رشد)، آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه(سمت)، راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی(رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,600 تومــان