مبانی نوروسایکولوژی

گروه مولفان:
علی عیسی زادگان (نویسنده) | سیامک شیخی (نویسنده)

ناشر:
انس

درباره کتاب:
مبانی نوروسایکولوژی عنوان کتابی است از علی عیسی زادگان که توسط انتشارات انس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی عصبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی عیسی زادگان، کتاب‌های آسیب شناسی روانی بالینی فیش(دانشگاه ارومیه)، علوم اعصاب شناختی(دانشگاه محقق اردبیلی)، علوم اعصاب شناختی(دانشگاه محقق اردبیلی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان