مجموعه قوانین دست نویس قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

مولف:
مهدی صیادی (نویسنده)

ناشر:
شریف

درباره کتاب:
مجموعه قوانین دست نویس قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) عنوان کتابی است از مهدی صیادی که توسط انتشارات شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجازات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی صیادی، کتاب‌های دوره تفسیری حقوق تجارت(شریف)، دوره تفسیری اصول فقه(شریف)، جامع ترین بسته آزمون قضاوت(شریف)، تند خوانی - حقوق جزای اختصاصی(شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.