ابعاد مکانی-فضایی توسعه پایدار روستایی -جلد 1 (اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضایی روستایی)

مولف:
علی اعرابی (ویراستار)

ناشر:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

درباره کتاب:
ابعاد مکانی-فضایی توسعه پایدار روستایی -جلد1 (اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضایی روستایی) کتابی است که توسط انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عمران روستایی است.