ابعاد مکانی-فضایی توسعه پایدار روستایی -جلد 1 (اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضایی روستایی)

مولف:
علی اعرابی (ویراستار)

ناشر:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

درباره کتاب:
ابعاد مکانی-فضایی توسعه پایدار روستایی -جلد1 (اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی-فضایی روستایی) کتابی است که توسط انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عمران روستایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.