معجزه تکثیر در بازاریابی شبکه ای

مولف:
مسعود لعلی (نویسنده)

ناشر:
مهارتهای زندگی

درباره کتاب:
معجزه تکثیر در بازاریابی شبکه ای عنوان کتابی است از مسعود لعلی که توسط انتشارات مهارتهای زندگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی چندسطحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود لعلی، کتاب‌های شما یک جوجه اردک زشت نیستید(بهارسبز)، قفل یعنی کلیدی هم هست(بهارسبز)، شانه های غول(ترانه)، حکایت آن که قورباغه اش را قورت داد(بخشایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
بازاریابی چندسطحی