پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد)

گروه مولفان:
مهدی علی پور (نویسنده) | حمیدرضا حسنی (نویسنده) | سعید رضا علی عسکری (ویراستار)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد) عنوان کتابی است از حمیدرضا حسنی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الگوهای معرفت شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.