کاملترین قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب1392به انضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

مولف:
مهدی صیادی (نویسنده)

ناشر:
شریف

درباره کتاب:
کاملترین قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب1392به انضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) عنوان کتابی است از مهدی صیادی که توسط انتشارات شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی جزایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی صیادی، کتاب‌های دوره تفسیری حقوق تجارت(شریف)، دوره تفسیری اصول فقه(شریف)، جامع ترین بسته آزمون قضاوت(شریف)، تند خوانی - حقوق جزای اختصاصی(شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان