کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی

مولف:
سید فرید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
خانه کتاب ایران

درباره کتاب:
کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی عنوان کتابی است از سید فرید قاسمی که توسط انتشارات خانه کتاب ایران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید فرید قاسمی، کتاب‌های مطبوعات ایرانی(علم)، تاریخ مطبوعات ایران(ثانیه)، تحقیقات روزنامه نگاری(موسسه انتشارات امیرکبیر)، وحید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان