آفرینش های ادبی در گفتار نبوی

گروه مولفان:
محمدبن حسین شریف الرضی (نویسنده) | سید محمد مهدی جعفری (مترجم)

ناشر:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درباره کتاب:
آفرینش های ادبی در گفتار نبوی عنوان کتابی است از محمدبن حسین شریف الرضی با ترجمه‌ی سید محمد مهدی جعفری که در 472 صفحه و توسط انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احادیث است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین شریف الرضی، کتاب‌های نهج البلاغه(پیام عدالت)، نهج البلاغه(صائب)، نهج البلاغه(پیام عدالت)، نهج البلاغه(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.