فرهنگ پایه دوسویه (فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ پایه دوسویه (فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی) عنوان کتابی است که در 880 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.