فرهنگ معاصر دانش آموز انگلیسی - فارسی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر دانش آموز انگلیسی - فارسی عنوان کتابی است که توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است.
قیمت کتاب
28,000 تومــان