فرهنگ معاصر دانش آموز انگلیسی - فارسی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر دانش آموز انگلیسی - فارسی عنوان کتابی است که توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان