با مهر: جشن نامه دکتر محمدرضا باطنی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
با مهر: جشن نامه دکتر محمدرضا باطنی عنوان کتابی است که در 568 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.