نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی علوم و صنایع غذایی [از سری کتاب های GET]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
رویای سبز

درباره کتاب:
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی علوم و صنایع غذایی [از سری کتاب های GET] عنوان کتابی است که در 296 صفحه و توسط انتشارات رویای سبز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های استخدامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.