نامه های معنوی (مجموعه مقالات نویسندگان مختلف درباره سینمای معناگرا)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
بنیاد سینمایی فارابی

درباره کتاب:
نامه های معنوی (مجموعه مقالات نویسندگان مختلف درباره سینمای معناگرا) عنوان کتابی است که توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.