مولفه های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
مولفه های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران عنوان کتابی است که در 383 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.