استثناءگرایی آمریکایی، اروپا مرکزی و دیگری سازی مسلمانان

مولف:
سید سعیدرضا عاملی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
استثناءگرایی آمریکایی، اروپا مرکزی و دیگری سازی مسلمانان عنوان کتابی است از سید سعیدرضا عاملی که در 624 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام ستیزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید سعیدرضا عاملی، کتاب‌های لیبرالیسم و امپراتوری(موسسه انتشارات امیرکبیر)، رویکرد دو فضایی به آسیب ها، جرایم، قوانین و سیاست های فضای مجازی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، اینترنت(موسسه انتشارات امیرکبیر)، استعمار مجازی آمریکا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.