مجله امید ایران [مطبوعات عصر پهلوی/7]

مولف:
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات (نویسنده)

ناشر:
مرکز بررسی اسناد تاریخی

درباره کتاب:
مجله امید ایران [مطبوعات عصر پهلوی/7] عنوان کتابی است از مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات که در 470 صفحه و توسط انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان اطلاعات و امنیت کشور است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، کتاب‌های آیت الله العظمی میرسیدعلی موسوی بهبهانی(مرکز بررسی اسناد تاریخی)، شهناز پهلوی(مرکز بررسی اسناد تاریخی)، آیت الله حاج شیخ محمدتقی نصیری(مرکز بررسی اسناد تاریخی)، اتفاقات تاریخی(مرکز بررسی اسناد تاریخی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.