قانون اساسی جمهوری عربی مصر (مصوب 14 و 15 ژانویه 2014)

گروه مولفان:
محمد مظهری (مترجم) | مرتضی قاسم آبادی (مترجم) | فرزاد جنگجوی (مترجم)

ناشر:
آیین دادرسی

درباره کتاب:
قانون اساسی جمهوری عربی مصر (مصوب 14 و 15 ژانویه 2014) عنوان کتابی است با ترجمه محمد مظهری که در 180 صفحه و توسط انتشارات آیین دادرسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قانون اساسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان