می توانم خودم را از خطرها حفظ کنم

گروه مولفان:
پت توماس (نویسنده) | فاطمه به آبادی (مترجم)

ناشر:
تیمورزاده

درباره کتاب:
می توانم خودم را از خطرها حفظ کنم عنوان کتابی است از پت توماس با ترجمه‌ی فاطمه به آبادی که در 24 صفحه و توسط انتشارات تیمورزاده در سال 1385 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از I can besafe: a first look at safety. موضوع اصلی این کتاب آموزش ایمنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پت توماس، کتاب‌های اذیتم نکن!(شرکت انتشارات فنی ایران)، چرا دعوا می کنی؟(شرکت انتشارات فنی ایران)، من می توانم!(شرکت انتشارات فنی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
950 تومــان
موضوعات کتاب
آموزش ایمنی