85 معمای شماره ای [کارت ذهن فعال/4]

مولف:
گروه پژوهش بسته های آموزشی تاب (نویسنده)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
85 معمای شماره ای [کارت ذهن فعال/4] عنوان کتابی است از گروه پژوهش بسته های آموزشی تاب که توسط انتشارات دیبایه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرگرمیها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه پژوهش بسته های آموزشی تاب، کتاب‌های هوش و دقت(دیبایه)، هوش و دقت(دیبایه)، هوش و دقت(دیبایه)، شماره ها(دیبایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.