غزانامه روم

گروه مولفان:
کاشفی (نویسنده) | ادریس بن علی بدلیسی (نویسنده) | سلطان عثمانی محمدفاتح (نویسنده) | علی محدث (مصحح) | محمود حسن آبادی (مصحح)

ناشر:
مرندیز

درباره کتاب:
غزانامه روم عنوان کتابی است از ادریس بن علی بدلیسی که در 316 صفحه و توسط انتشارات مرندیز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.