تفکر خلاق

گروه مولفان:
حسین محمد پورزرندی (نویسنده) | میترا آفتاب آذری (نویسنده) | مراد کردی (نویسنده) | جواد نوروززاده (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر شهر

درباره کتاب:
تفکر خلاق عنوان کتابی است از مراد کردی که در 472 صفحه و توسط انتشارات موسسه نشر شهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اندیشه و تفکر خلاق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مراد کردی، کتاب‌های کاربرد و جهانی سازی فناوری اطلاعات(صفار)، مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روانشناسانه(صفار)، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(آذرین مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
اندیشه و تفکر خلاق