زایو

مولف:
مصطفی رضایی کلورزی (نویسنده)

ناشر:
کتابستان معرفت

درباره کتاب:
زایو عنوان کتابی است از مصطفی رضایی کلورزی که در 292 صفحه و توسط انتشارات کتابستان معرفت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است.
قیمت کتاب
15,000 تومــان