جامعه شناسی راهپیمایی 22 بهمن

گروه مولفان:
علی جعفری (نویسنده) | حسین کچوئیان (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
جامعه شناسی راهپیمایی 22 بهمن عنوان کتابی است از علی جعفری که در 376 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تظاهرات است. از علی جعفری، کتاب‌های نهج البلاغه(به نشر)، بازگشت(نشانه)، زارهای زنی به نام بیروت(نشانه)، مجموعه داستان خانه ی دوم(پژواک کیوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.