یادنامه ابوالفضل بیهقی (مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مشهد، 21 تا 25 شهریور ماه 1349)

مولف:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
یادنامه ابوالفضل بیهقی (مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مشهد، 21 تا 25 شهریور ماه 1349) عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 696 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمدبن حسین، ۳۸۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.